پالت تراک سکودار

این نوع پالت تراک بدون سکو بوده و نسبت به مدل سکو دار از قیمت کمتر و راحتی کمتری برخوردار است. هدف از طراحی چنین دستگاهی انجام سریع تر امور محوله نسبت به مدل های دستی و جابجایی بارهای سنگین می باشد .

قیمت پالت تراک | قیمت پالت تراک برقی | قیمت جک پالت برقی | خرید پالت تراک | خرید جک پالت برقی | فروش پالت تراک | فروش پالت تراک برقی | لیست قیمت پالت تراک برقی